Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

marryannblood
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viaarrependimento arrependimento
marryannblood
0493 036a
Reposted frombeyooonce beyooonce
marryannblood
0646 bbcd
Reposted frombeyooonce beyooonce
marryannblood
Reposted frombeyooonce beyooonce
marryannblood
6006 4a52
Reposted fromlittlefool littlefool viaphilomath philomath

April 13 2015

marryannblood
marryannblood
Dotyk twój i niczego już nie jestem pewien...
— Pezet
marryannblood
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaarrependimento arrependimento
marryannblood
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
marryannblood
1399 9472 500

April 08 2015

marryannblood
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaarrependimento arrependimento
marryannblood
9256 c6e5
Reposted fromsorriso sorriso viaarrependimento arrependimento
marryannblood
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana
— James Frey
Reposted frombeckycue beckycue viaarrependimento arrependimento
marryannblood
9374 c230
Reposted fromchceuciec chceuciec viaphilomath philomath
marryannblood
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viaphilomath philomath
marryannblood
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
marryannblood
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
marryannblood
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— t.
Reposted fromrisky risky viaarrependimento arrependimento
marryannblood
Chciałabym go zapytać, dlaczego mnie tak podle zostawił. I dlaczego mi nie powiedział z jakiego powodu. Dla kobiety to ogromnie ważne wiedzieć. Ta wiedza, dlaczego mężczyzna nagle postanawia odebrać kobiecie swoją uwagę, czułość i opiekę, wartość w sobie ogromną niesie.
— J. L. Wiśniewski
marryannblood
0635 bc03 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl